Recensies van boeken over het einde van de Eerste Wereldoorlog: Käppner, Weidermann, Furedi, Schönpflug, Gerwarth

De ‘eindeloze Eerste Wereldoorlog’ heeft reeds lang school gemaakt. Ooit noemden historici de oorlog de Urkatastrophe van de twintigste eeuw, ofwel: daar begon alles. Onlangs is daar nog de onheilspellende metafoor van Pandora’s Box aan toegevoegd (zie het boek van Jörn Leonhard), oftewel: de Eerste Wereldoorlog heeft het kwaad in de wereld gebracht.

Voor de Nederlandse Boekengids (lees dit blad!) schreef ik een lange recensie van zes boeken die het einde van de Eerste Wereldoorlog (1917-1924) thematiseren als een historisch keerpunt, een kantelpunt, een continuïteit, of juist een vergeten gat in ons collectieve geheugen.

Deze zijn:

  • Robert Gerwarth, The Vanquished: Why the First World War Failed to End, 1917-1923. Penguin Books, 2016.
  • Frank Furedi, Populism and the European Culture Wars: The Conflict of Values between Hungary and the EU. Routledge, 2018.
  • Frank Furedi, First World War: Still no End in Sight. Bloomsbury, 2014.
  • Joachim Käppner, 1918: Aufstand für die Freiheit. Piper, 2017.
  • Volker Weidermann, Träumer: Als die Dichter die Macht übernahmen. Kiepenheuer & Witsch, 2017.
  • Daniel Schönpflug, 1918: Het jaar van de dageraad. De Bezige Bij, 2017.

 

Neem een abonnement op de Nederlandse Boekengids en bestel het laatste nummer, of lees het online.